Algemene Voorwaarden

Als fotograaf (AldaBBfotografie) ben ik toegewijd om mijn klanten hoogwaardige diensten en klanttevredenheid te bieden. Om ervoor te zorgen dat beide partijen hun rol en verantwoordelijkheden volledig begrijpen, heb ik een aantal algemene voorwaarden opgesteld die van toepassing zijn op mijn fotografie diensten.
Jij gaat automatisch akkoord met onderstaande ‘Algemene voorwaarden’
bij het maken van jou afspraak met:

FOTOGRAAF:
AldaBB fotografie gevestigd in Sibculo 
aldabbfotografie@outlook.com


1. Betaling:

De volledige betaling zal voldaan worden op of voor de dag van de fotoshoot. Als de klant een nieuwe afspraak moet maken en de fotograaf (AldaBBfotografie) gaat akkoord, kan de betaling worden gedaan op de nieuwe datum.

 

2. Portretrecht & Auteursrecht:

Als fotograaf (AldaBBfotografie) behoud ik het eigendom en auteursrecht van al mijn foto’s.

Alle foto’s en inhoud van deze website ©AldaBBfotografie.nl mogen niet gebruikt worden door derden.

Als fotograaf (AldaBBfotografie) mag ik de foto’s van de fotoshoot(s) gebruiken voor eigen publicaties en doeleinden, zoals social media, website, portfolio etc.

Indien je de foto’s op persoonlijke kanalen/doeleinden wilt gebruiken, dient er een naamsvermelding te worden gedaan.

De klant mag geen wijzigingen maken aan de foto’s zonder toestemming van de fotograaf (AldaBBfotografie)

 

3. Annulering:

Als de klant een sessie moet annuleren of verzetten dient dit uiterlijk 24 uur
van te voren aan te geven, gebeurd dit niet dan moet er 50% van het
afgesproken bedrag betaald worden.

Komt de klant niet opdagen voor een fotoshoot, moet het volledige afgesproken bedrag van de fotoshoot betaald worden, komt de klant te laat op de fotoshoot wordt deze tijd afgetrokken van de fotoshoot tijd en wordt het volledige afgesproken bedrag in rekening gebracht.

 Ziek !
Geef dit tot uiterlijk 8 uur voor de fotoshoot door, er word altijd
een nieuwe datum afgesproken.

Mocht de klant geen nieuwe datum willen afspreken, dan wordt het een annulering.

 

4. Creativiteit:

als fotograaf (AldaBBfotografie) behoud ik de creatieve controle over de fotosessie. Ik werk met klanten om hun doelen te begrijpen, en ik zal mijn expertise gebruiken om begeleiding te bieden tijdens de sessie.


5. Weer:

Bij slechte weersomstandigheden zullen de fotograaf (AldaBBfotografie) en de klant samenwerken om te bepalen of de omstandigheden geschikt zijn om door te gaan met de sessie. Als de weersomstandigheden het niet toelaten dat de sessie doorgaat, maken fotograaf (AldaBBfotografie) en de klant een nieuwe afspraak.


6
Levering Foto’s:

De fotograaf  (AldaBBfotografie) maakt naar inzicht een selectie van de foto’s,
de klant heeft hier geen invloed op.

De fotograaf (AldaBBfotografie) zal de nabewerking doen naar
eigen inzicht en kennis.
Grote nabewerkingen vallen hier niet onder zoals onderwerpen verwijderen/toevoegen.

Onbewerkte foto’s worden niet geleverd.

Duur van de levering is +/- 2 weken.
Mocht de levertijd langer duren zal de fotograaf (AldaBBfotografie)
dit op tijd melden.
De foto’s worden als JPG bestanden aangeleverd op een USB-stick.

 

7. Aansprakelijkheid:

JIJ (KLANT):

Jij (klant) bent verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming van alle aanwezigen om gefotografeerd te worden.

Wanneer jij (klant)schade toebrengt aan mijn apparatuur, dien jij de vervangingswaarde te betalen.

Jij (klant) bent zelf verantwoordelijk voor het opvolgen van het gegeven advies.

Jij (klant) bent verantwoordelijk voor jouw eigen handelen en het handelen van aanwezigen op de shoot. Indien uit dit handelen schade ontstaat, komt dit voor jouw rekening.

Jij (klant) vrijwaart mij tegen aanspraken van derden die verband houden met de door mij geleverde diensten en fotoproducten.

FOTOGRAAF :IK (AldaBBfotografie):

Indien de SD-kaart corrupt gaat voordat de content is geleverd, kan de shoot kosteloos opnieuw plaatsvinden. Er kan geen aanspraak worden gemaakt op een schadevergoeding.

Ik (AldaBBfotografie) ben niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat onjuiste gegevens zijn doorgegeven door jou.

Ik (AldaBBfotografie) ben niet aansprakelijk voor handelingen, nalatingen en vertragingen door derden.

Ik (AldaBBfotografie) ben niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen.

Ik (AldaBBfotografie) ben niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen en afdrukken die door een ander worden geleverd.

Ik (AldaBBfotografie) ben niet aansprakelijk voor onjuiste gegevens doorgegeven door jou.

 

8. Deze algemene Voorwaarden wijzigen

De fotograaf (AldaBBfotografie) heeft het recht ten alle tijden deze algemene voorwaarden aan te passen, mochten er wijzigingen /toevoegingen plaats vinden zal er op social media een bekend making volgen dat de algemene voorwaarden gewijzigd zijn.

 

 

 

Samenvattend zijn mijn algemene voorwaarden bedoeld om mijn klanten een duidelijk begrip te geven van de verwachtingen en vereisten voor het werken met mij als hun fotograaf.


Deze algemene voorwaarden zijn beschermd door
de wet op het Auteursrecht.

Deze Algemene voorwaarden mag met niemand gedeeld worden.
©AldaBBfotografie

Ga naar de inhoud